ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Ι.Χ. Φορτηγά Αυτοκίνητα  (4 x άξονες).
 •    Ι.Χ. Φορτηγά Επικαθήμενα.
 •    Ερπυστριοφόροι Εκσκαφείς βαρέου τύπου
 •    Προωθητές Γαιών_(Μπουλντόζες)_D6 έως D9N
 •    Ισοπεδωτές Γαιών_(Γκρέιντερ)_14G
 •    Φορτωτές_966G έως 980G
 •   Αρθρωτά Φορτηγά_(Σαύρες 40ΤΝ)
 •   Φορτηγά Βαρέου τύπου_(Dumper 770)
 •   Οδοστρωτήρες_20ΤΝ
 •   Γερανοί επί Φορτηγού Οχήματος
 •  Οδοστρωτήρες _ Ασφαλτικών
 •  Διατρητικά_( Βαγοτριλ)
 •  Ασφαλτικά Μηχανήματα_Διαστρωτικά εως 13m

Η Εταιρεία επίσης έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου που αναλαμβάνει να αυξήσει τον παραγωγικό της εξοπλισμό & ακόμη περισσότερο να τον εξειδικεύσει, με μια σειρά μόνιμων εξωτερικών συνεργατών που διαθέτει.